X

CityHaldus OÜ ühekordsete tööde loetelu ja hinnakiri alates 01.06.2022.a. 

Avarii telefon 24h  669 66 99

TEENUSED:

• Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine välistrassides
• Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine ruumisisestes süsteemides
• Tehnosüsteemide avariiremonttööd
• Tehnosüsteemide avariide lokaliseerimine
• Elektriavariide likvideerimine
• Elektritööd 
• Muud remonditööd
• Fekaalivedu, väljapumpamine ja kanalisatsioonitrasside survepesu
• Ülegabariidilise prügi vedu


TASUSTAMINE

Väljakutse:   Päeval  Väljaspool tööaega 
Lepingulisele kliendile 
(sh hoone kui ka korteri puhul) 
 0.-   0.- 
Tavakliendile     35eur/kord   40eur/kord 
     
Töötunnimaksumus:     
Lepingulisele kliendile  al. 38eur/tund al. 40eur/tund
Tavakliendile al. 42eur/tund al. 48eur/tund
Remondi- ja üldehitustööd al. 38eur/tund al. 55eur/tund 
Elektriku töötund  al. 40eur/tund al. 55eur/tund
El.automaadi sisselülitus lepingulistele klientidele al. 20eur/tund al. 25eur/tund
Hooldus-haldus-remondi konsultatsioon ja tööde juhtimine al. 40eur/tund al. 100eur/tund
Majasisene ummistuste likvideerimine al. 40eur/tund al. 48eur/tund
     
Välistrasside ja
kaevude ummistuste likvideerimine
al. 120eur x koef 1,5  
     
Puhastus -ja heakorrateenused    
Kojamehe/majahoidaja tööd lepingulisele kliendile al. 34eur/tund al. 45eur/tund
Muruniitmine/trimmerdamine (ei sisalda jääkide koristust) tasu kokkuleppel al. 120eur/tund
     
     
Purgimisteenus (fekaalivedu)  
tööpäevadel kuni kella 16.00-ni. Tasule lisandub reovee utiliseerimise tasu ja utiliseerimisele kulunud aeg purgimiskohal
 al. 120eur/kord  
     
Kanalisatsiooni kaevude ja trasside survepesu al. 120 eur/tund   
     
Territooriumi masinpuhastus  al 375 eur/tund  
(objektile sõit kesklinna piires) 100eur/kord  

 

MÄRKUSED

• Hinnad sisaldavad käibemaksu.

• Hinnad ei sisalda materjalide maksumust;

• Väljaspool tööajaks loetakse ajavahemikku 17.00 - 08.30 ja nädalavahetus ning riiklike pühasid;

• Lepingulistele klientidele väljakutse tasu ei arvestata;

• Miinimum tasu sisaldab hinnakirjas sätestatud miinimum aega, pärast 60 min tööd, arvestatakse aega 30 minutilise sammuga;

• Tööde miinimum ajaks on arvestatud 60 minutit;

• Hind kehtib ühe meeskonna kohta (1 töömees);

• Hinnad ei sisalda materjalide maksumust. Materjalide hankimise aeg kuulub tasumisele tunnitasu alusel;

• Hinnakirjas puuduvate tööde hinnad ja mahud täpsustatakse tellimisel;

• Suuremahulised tööd teostatakse kliendiga eelnevalt kooskõlastatud hinnakalkulatsioonide alusel;

• Hinnakirjas näidatud hinnad kehtivad ainult CityHaldus OÜ poolt osutatavatele teenustele;

• Ühisustele osutatavate teenustasud sõltuvad ühisuse kehtivast majanduskavast ja teenuseosutajate hinnakirjast

• Väljakutse Tallinnast välja lepingulistel 0,95eur/km ja tavakliendile 1,00eur/km alates linnapiirist;

• Hinnakiri ei sisalda kohaliku omavalituse poolt kehtestatud makse (parkimistasusid) 

NB! CityHaldus OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi sellest eelnevalt ette teatamata.

 

 


Näidud palun esitada läbi www.korto.ee või saata halduri e-posti aadressile.


Otsustage juba täna parima teenuse-pakkuja kasuks!


KÜSI PAKKUMIST
 
kodulehe tegemine