X

Tehnohooldusteenus – on tegevused ja tööd, et füüsiliselt säilitada kinnistu osaks olevaid ehitisi, tagades ehitise ning ehitis tarindites ja ehitistes paiknevate tehnosüsteemide seisundi vastavust ettenähtud nõuetele.
Tehnosüsteemide hooldusteenus sisaldab järgnevaid toiminguid :
• ehituskonstruktsioonide ja nende osade hooldust vastavalt hooldustabelis fikseeritud toimingutele ja sagedustele;
• küttesüsteemi ja soojasõlme hooldust vastavalt hooldustabelis fikseeritud toimingutele;
• elektripaigaldise käidu korraldamist vastavalt kehtivatele seadustele ja käidukorraldaja ametisse määramist ning käidukava koostamist;
• veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldust vastavalt hooldustabelis fikseeritud toimingutele ja sagedustele;
• üldkasutatavate uste, akende ja territooriumil asuvate väravate käepidemete ning lukkude kontrolli;
• objekti hooldustabelite koostamist.


Näidud palun esitada läbi www.korto.ee või saata haludri e-posti aadressile.


Otsustage juba täna parima teenuse-pakkuja kasuks!


KÜSI PAKKUMIST
 
kodulehe tegemine