X

Avarii telefon 24h  669 66 99

Avariiteenus – ehitise tehnosüsteemide rikete lokaliseerimine.
Avariiteenus sisaldab:
• ööpäevaringset avarii-dispetðerteenistust avariiteadete vastuvõtmiseks ning fikseerimiseks. Avarii teate saabumisel fikseeritakse teataja, kuupäev ja kellaaeg ning avarii sisu;
• veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade viivitamatut
lokaliseerimist maksimaalselt 2 tunni jooksul;
• avariiteate saabumisel viivitamatult kõigi vajalike töövahenditega varustatud avariiremondibrigaadi saatmist objektile.


Näidud palun esitada läbi www.korto.ee või saata haludri e-posti aadressile.


Otsustage juba täna parima teenuse-pakkuja kasuks!


KÜSI PAKKUMIST
 
kodulehe tegemine